Gå direkt till sidans innehåll

Ständiga förbättringar av gårdsmiljöerna

Åtgärd A21. 3.5. 3
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Utifrån nuläget arbeta med ständiga förbättringar av gårdsmiljöerna vid förskolor, skolor och äldreboenden i samarbete med fastighetsägarna

Resultat

På Björnkulla äldreboende har innegårdarna samt miljön runt promenadstråken förbättats. Innergårdarna har till exempel fått en damm, nya buskar och träd har planterats och trädgårdskonst köpts in. Arbetet görs klart våren 2016.

Delansvarig
  • Förskolenämnden
  • Grundskolenämnden
  • Gymnasienämnden
  • Äldreomsorgsnämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-08