Gå direkt till sidans innehåll

Radonhalten i skolor och förskolor ska minska

Delmål A21. 3. 1

Radonhalten i alla skolor och förskolor ska senast 2010 vara lägre än 200 Bq/m3 luft

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått
Uppdaterad datum: 2017-02-17