Gå direkt till sidans innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Artikel

Du som besökare ska kunna uppfatta, hantera och ta del av information och tjänster på Huddinge kommuns webbplatser. För att webbplatserna ska fungera på bästa sätt förbättrar vi tillgängligheten genom att följa riktlinjerna i WCAG 2.1 på nivå AA.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ’Innehåll som inte är tillgängligt’ för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Huddinge kommun strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel om används.

Om du anser att webbplatsen inte uppfyller lagens krav, eller upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan kan du skicka in dina synpunkter för att uppmärksamma att åtgärd behöver göras.

Behöver du innehåll från Huddinge kommun som inte är tillgängligt för dig, kan du självklart ta kontakt för att få ut innehållet i annat format.

Anmäl brist till kommunen

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Är du inte nöjd med hur Huddinge kommun hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl tillsynsärende (digg.se)

Tips för ökad tillgänglighet

Det går att öka kontrasten genom att markera en mätserie i diagramytan eller i diagramförklaringen. Den valda mätserien får då ökad kontrast. Bakgrundsfärger i diagrammen, så kallade tillståndsklassningar, visas även i text när man markerar en mätpunkt eller en stapel.

Mätserier och mätpunkter i diagrammen kan markeras med pekdon eller med tangentbordets tab- och piltangenter. Data i diagrammen kan även visas i tabellform via fliken Tabell, eller i exelformat via länken Exportera data till Excel under diagrammen.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Dock förekommer länkade dokument som ännu inte är tillgänglighetsanpassade.

PDF-Dokument

Det kan finnas vissa dokument på webbplatsen som inte fungerar bra med uppläsande hjälpmedel.

  • Bilder och diagram i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt taggade för att fungera med skärmläsare.
  • Läsordningen kan vara felaktig i vissa PDF-dokument.
  • Rubrikstrukturen kan vara felaktig i vissa PDF-dokument.
  • Vi arbetar kontinuerligt med att tillgänglighetsanpassa dokumenten.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av det redaktionella innehållet på Huddinge kommuns miljöbarometer. Kommunens applikationsutvecklare Miljöbarometern AB har gjort en teknisk granskning av tillgängligheten på webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 27 januari 2023.
Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 27 januari 2022.

Uppdaterad datum: 2023-01-28