Gå direkt till sidans innehåll

Avfall

Huvudområde A21. 8

Vi ska följa EUs avfallshierarki och ta hand om avfallet genom att:

  1. minska mängden och farligheten
  2. återanvända
  3. materialåtervinna
  4. energiutvinna
  5. deponera

Målområdet Avfall bidrar till uppfyllelse av de nationella miljömålen: Giftfri miljö, God bebyggd miljö

Uppdaterad datum: 2022-10-05