Gå direkt till sidans innehåll

Konsumtion och upphandling

Huvudområde A21. 9

Vi ska ha en hållbar konsumtion genom behovsanalys, återbruk och återvinning
Vi ska inom de varu- och tjänstegrupper där det är legalt möjligt och strategiskt lämpligt ställa miljökrav samt följa upp dem

Beroende på vilken typ av aktivitet som sker inom målområdet Konsumtion och upphandling kan samtliga nationella miljömål omfattas i större eller mindre grad

Uppdaterad datum: 2023-03-26