Gå direkt till sidans innehåll

Konsumtion och upphandling

Huvudområde A21. 9

Vi ska ha en hållbar konsumtion genom behovsanalys, återbruk och återvinning
Vi ska inom de varu- och tjänstegrupper där det är legalt möjligt och strategiskt lämpligt ställa miljökrav samt följa upp dem

Beroende på vilken typ av aktivitet som sker inom målområdet Konsumtion och upphandling kan samtliga nationella miljömål omfattas i större eller mindre grad

Konsumtion och upphandling i Huddinge

Sedan 1 januari 2008 är alla kommunala förskolor och skolor KRAV-certifierade. Sedan 1 januari 2009 är även äldreomsorgens verksamheter KRAV-certifierade. KRAV-certifieringen innebär att vissa varor bara får köpas ekologiska.
I verksamheterna serveras 33 procent ekologiska livsmedel. Kommunens verksamheter köper enbart MSC-märkta (Marine Stewardship Counsil) fiskar. Från och med 2012 har alla skolor en köttfri dag per vecka.

Cirka 130 av företagen i Huddinge är miljöcertifierade enligt ISO 14001, EMAS, FR 2000 och Svensk miljöbas. Utöver dessa finns många företag som arbetar aktivt med miljöfrågor.

Kommunen har ett eget miljöledningssystem som håller på att implementeras i alla verksamheter. 16 förskolor och skolor (inklusive friförskolor och skolor) arbetar med Grön Flagg.

Uppdaterad datum: 2023-03-26