Gå direkt till sidans innehåll

Fler miljöcertifierade förskolor och skolor

Delmål A21. 9. 5

Andelen förskolor och skolor med certifieringen Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling ska öka till 15 procent senast 2010

Bedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts
Uppdaterad datum: 2023-03-26