Gå direkt till sidans innehåll

Biologisk mångfald

Huvudområde A21. 4

Vi ska värna och utveckla den biologiska mångfalden. I Huddinge naturligt förekommande växter och djur bör kunna leva kvar under
naturliga betingelser och med livskraftiga bestånd
Vi ska inte medvetet föra in främmande djur och växter (arter, raser, och populationer) i kommunen
Vi ska ge alla människor möjlighet till nära kontakt med naturen

Målområdet Biologisk mångfald bidrar till uppfyllelse av de nationella miljömålen: Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt och djurliv

Uppdaterad datum: 2022-02-21