Gå direkt till sidans innehåll

Agenda 21 för Huddinge 2009-2015

Projekt A21

Visionen för Agenda 21 i Huddinge är att Huddinge ska vara ett långsiktigt hållbart, kretsloppsanpassat och trivsamt samhälle.

Nedan kan du följa hur det gått med alla mål, nyckeltal och åtgärder i Lokal Agenda 21 2009-2015.

Alla indikatorer

Indikator A21. 1.1. 4
Indikator A21. 1.1. 5
Indikator A21. 1.1. 8
Indikator A21. 1.1. 9
Indikator A21. 2.1. 1
Indikator A21. 2.1. 3
Indikator A21. 2.3. 2
Indikator A21. 2.3. 3
Indikator A21. 2.5. 3
Indikator A21. 3.1. 1
Indikator A21. 3.2. 1
Indikator A21. 3.4. 1
Indikator A21. 4.1. 1
Indikator A21. 5.3. 1
Indikator A21. 5.4. 1
Indikator A21. 6.1. 1
Indikator A21. 6.2. 1
Indikator A21. 7.1. 1
Indikator A21. 7.1. 2
Indikator A21. 7.3. 3
Indikator A21. 7.3. 4
Indikator A21. 7.3. 5
Indikator A21. 7.6. 1
Indikator A21. 8.1. 1
Indikator A21. 8.2. 1
Indikator A21. 8.5. 1
Indikator A21. 9.2. 1
Ansvarig organisation
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2023-05-31