Gå direkt till sidans innehåll

Besökare i naturreservaten

Indikator A21. 3.4. 1

Antal passager vid utpekade punkter i naturreservaten i förhållande till folkmängden

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet:
365 passage/1000inv (2015)
Utgångsvärde:
144 passage/1000inv (2010)

Kommentar

Mätutrustning är uppsatt i ett av kommunens naturreservat. Där mäts antalet passager förbi mätutrustningen. Antalet besökare i naturreservatet har ökat under året.
Om invånarantalet ökar så kan nyckeltalet öka av den anledningen. Därför mäts nyckeltalet per 1000 invånare för att se om det blir en reell ökning eller minskning.

Årligen genomför Naturvårdsverket i samarbete med andra aktörer en undersökning av kommunernas friluftslivsarbete och delar ut priset Sveriges friluftskommun. I 2015-års rankning kom Huddinge på en sjätte plats, och med detta resultat var Huddinge bäst i Stockholms län.

Kontakt
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2016-02-09