Gå direkt till sidans innehåll

Radonhalten i bostäder ska minska

Delmål A21. 3. 2

Radonhalten i alla bostäder ska senast 2020 vara lägre än 200 Bq/m3 luft

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts
Uppdaterad datum: 2022-02-15