Gå direkt till sidans innehåll

Hälsa och friluftsliv

Huvudområde A21. 3

Vi ska skapa förutsättningar för god folkhälsa för alla invånare

Målområdet Hälsa och friluftsliv bidrar till uppfyllelse av de nationella miljömålen: Säker strålmiljö, God bebyggd miljö samt de nationella folkhälsomålen: Miljöer och produkter, Fysisk aktivitet, Matvanor och livsmedel
Kommunens folkhälsoplan 2006-2010, har som övergripande mål att minska de ohälsoklyftor som skär rätt igenom Huddinge. Planen har sin utgångspunkt i de nationella folkhälsomålen.
Mål, åtgärder och indikatorer som tas upp i agenda 21-dokumentet kompletterar målområdena 2, 5, 9 och 10 i folkhälsoplanen. Folkhälsoplanen följs upp årligen i ett lokalt välfärdsbokslut.

Uppdaterad datum: 2023-03-25