Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till grundskola

Indikator A21. 1.1. 9

Andel invånare som har max 800 meter i gångavstånd till en grundskola

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
75 % (2020)

Kommentar

Närheten till grundskolan har minskat något under 2020. Dett beror troligen på befolkningsökningen.

Då så pass små förändringar sker under ett år mäts måttet sedan år 2018 bara vartannat år.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15