Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläppen ska minska

Delmål A21. 1. 1

Växthusgaserna per invånare ska minska med 47 procent (2 ton/inv) senast 2020 och 74 procent (1 ton/inv) senast 2050 jämfört med 1990.

Målet ovan har reviderats 2012 med anledning av SCBs uppdaterade statistik gällande 1990 års utsläpp. Det nya målet ersätter detta mål: Växthusgaserna per invånare ska minska med 60 procent senast 2020 och 85 procent senast 2050 jämfört med 1990.

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått

Indikatorer

Åtgärder

Uppdaterad datum: 2023-01-12