Gå direkt till sidans innehåll

Antagna planer med hållbarhetsbedömning

Indikator A21. 2.1. 4

Andel antagna planer med hållbarhetsbedömning och/eller miljöprogram

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet:
0 % (2015)
Utgångsvärde:
0 % (2009)

Kommentar

I alla planer bedöms om planen leder till betydande miljöpåverkan. Om så är fallet görs en miljökonsekvensbeskrivning. I övriga fall görs inga separata miljöprogram på detaljplanenivå.

Kontakt
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2016-01-12