Gå direkt till sidans innehåll

Antagna planer med hållbarhetsbedömning

Indikator A21. 2.1. 4

Andel antagna planer med hållbarhetsbedömning och/eller miljöprogram

Rad-id Datum Värde (%)

0

2009

0

1

2010

0

2

2011

0

3

2012

0

4

2013

0

5

2014

8

6

2015

0

Kommentar

I alla planer bedöms om planen leder till betydande miljöpåverkan. Om så är fallet görs en miljökonsekvensbeskrivning. I övriga fall görs inga separata miljöprogram på detaljplanenivå.

Kontakt
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2016-01-12