Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till förskola

Indikator A21. 2.1. 5

Andel invånare som har max 500 meter i gångavstånd till förskola.

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2010
Senaste värdet:
77 % (2020)
Utgångsvärde:
82 % (2010)

Kommentar

Närheten för invånarna till förskola har minskat något under 2020. Dett beror troligen på befolkningsökningen.

Då så pass små förändringar sker under ett år mäts måttet sedan år 2018 bara vartannat år.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15