Gå direkt till sidans innehåll

Areal hävdad jordbruksmark

Indikator A21. 2.3. 3

Areal hävdad jordbruksmark

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2010
Senaste värdet:
533 ha (2015)
Utgångsvärde:
540 ha (2010)

Kommentar

Av de detaljplaner som godkänts under 2015 innebär ingen att jordbruksmark ska bebyggas. Nyckeltalet är därför oförändrat jämfört med föregående år.

Kontakt
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2016-01-12