Gå direkt till sidans innehåll

Areal hävdad jordbruksmark

Indikator A21. 2.3. 3

Areal hävdad jordbruksmark

Rad-id Datum Värde (ha)

0

2010

540

1

2011

540

2

2012

540

3

2013

539

4

2014

533

5

2015

533

Kommentar

Av de detaljplaner som godkänts under 2015 innebär ingen att jordbruksmark ska bebyggas. Nyckeltalet är därför oförändrat jämfört med föregående år.

Kontakt
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2016-01-12