Gå direkt till sidans innehåll

Information om naturreservaten

Åtgärd A21. 3.4. 2
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Ta fram informationsskyltar och broschyrer till alla befintliga naturreservat senast 2010

Resultat

Arbetet med att skapa tydliga entréer till naturreservaten pågår enligt plan. Särskilt stora satsningar har 2015 gjorts vid Orlångens naturreservat (Gladövik). Här har leder med hög tillgänglighet, grillplatser, vindskydd, utökade vandringsleder med mera anlagts. Hela området kommer att kopplas samman med den strandpromenad som görs iordning via Gladövik till Björksättra. En led från Flemingsberg till Sundby har förbättrats med nya spänger och ledmarkeringar. Längs sträckan har naturvårdsåtgärder gjorts för att höja upplevelsevärdet. Bland annat har ett helt kulturlandskap mellan Gladö och Sundby återställts. Sundbys ekmiljöer har även öppnats upp för att bli mer attraktiva för friluftslivet samt med höjda kvaliteter för biologisk mångfald.
En satsning på den utrotningshotade bergscikadan har gjorts vid Sundby genom skapande av en cikadapark och en kommande cikadapromenad.
Det har gjorts större åtgärder vid entréer till Paradisets naturreservat, både vid Tunet och Näset. Även här har kringliggande naturmiljöers upplevelsekvaliteter höjts genom åtgärder.
I övrigt har nu alla Huddinge kommuns huvudentréer till naturreservaten fått vägvisning från större allmänna vägar i enlighet med fastställt program för Huddinge kommuns reservatsentréer.

I juni 2015 lanserade Huddinge kommun poddradio för fyra av kommunens naturreservat, Flemingsbergsskogen, Orlången, Paradiset och Ågestasjön - program fyllda med upplevelser för den som vill besöka naturen på plats men även för den som hellre lyssnar hemma. Programmen är mellan 20-30 minuter långa och du lyssnar enkelt på poddarna i din telefon, platta eller dator.

En särskild satsning gjordes under 2015 på naturupplevelser och guidningar i Flemingsberg. Totalt genomfördes 17 guidningar med stor variation på innehåll med inriktning på flera olika målgrupper men med särskilt fokus på ung-domar i mellanstadie- och högstadieklasser

Huddinges naturguide på facebook fortsätter att väcka stort intresse hos invånarna

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-09