Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor

Indikator A21. 1.2. 2

Ingår i Sveriges Ekokommuners nyckeltal

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil och flyg i kommunala verksamheter

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet:
373 ton (2015)
Utgångsvärde:
536 ton (2008)

Kommentar

Utsläppen från tjänsteresorna har fortsatt att minska. Det är främst utsläppen från kommunens egna bilar som minskar.
I koldioxidutsläppen från tjänsteresor i de kommunala verksamheterna ingår flygresor, resor med egen bil i tjänsten och resor i kommunens bilar. Fördelningen av utsläppen är ungefär 10 procent från flygresor, 20 procent från egen bil i tjänsten och 70 procent från kommunens bilar.

Läs mera om åtgärder som gjorts i för att minska utsläppen i kommunens verksamheter i länken till höger.

Kontakt
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2017-02-17