Gå direkt till sidans innehåll

Cykeltrafikanter per 1000 invånare

Indikator A21. 1.2. 1

Mäts årligen

Cykeltrafikanter (på utvalda mätpunkter) per 1000 invånare

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet:
14 cyklist/1000inv (2021)
Utgångsvärde:
14 cyklist/1000inv (2007)

Kommentar

År 2020 driftsatte förvaltningen ett nytt system för flödesmätningar av cykeltrafiken. Efter intrimning och justeringar har nu systemet varit i drift under hela 2021. Systemet räknar antalet passerande cyklande på 19 platser runt om i kommunen. Passager registreras dygnet runt, året om. Dessa nya mätningar kan inte jämföras med de tidigare manuella mätningar som genomfördes under betydligt kortare tidsperiod och på andra platser. Totalt antal passager av cyklande under 2021 vid 19 mätplatser: 1 578 932. Per invånare blir det 13,9 passager/invånare.

Som man kan se i statistiken går siffrorna lite upp och ned mellan åren. Detta kan bland annat bero på väderleksförhållandena under mätdagen (mätning görs dock inte vid extrema väderförhållanden).

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15