Gå direkt till sidans innehåll

Inventera gårdsmiljöer

Åtgärd A21. 3.5. 2
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Inventera gårdsmiljöer vid förskolor och skolor senast 2010 utifrån lekande, lärande, läkande och grönskande utemiljöer

Resultat

En inventering av skolgårdarna gjordes 2012. Några av de saker som undersöktes var cykelparkeringar, platser för utomhuspedagogik, grönytor och dagvattenhantering. Läs mera i sammanfattningen av inventeringen i länken till höger.
Samtliga förskolegårdar inventerades under sommaren 2014.

Delansvarig
  • Förskolenämnden
  • Grundskolenämnden
  • Gymnasienämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-04