Gå direkt till sidans innehåll

Ta fram parkplaner

Åtgärd A21. 3.4. 1
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Ta fram parkplaner utifrån folkhälsoperspektivet senast 2010

Resultat

Parkprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 12 januari 2015.
Parkprogrammet ska se till att det finns attraktiva parkmiljöer runt om i kommunen. Programmet innehåller mål och riktlinjer för planeringen av parker samt förslag till åtgärder.
Parkprogrammet består av två delar; en parkstrategi och en parkplan. Parkstrategin visar en inriktning för utvecklingen av Huddinges parker. Parkplanen tar upp vilka parker som finna idag och ger förslag på mad som behöver utvecklas.

Programmets inriktning är framförallt ur ett rekreations- och stadsbildsperspektivet. Folkhälsoperspektivet ingår i rekreationsperspektivet.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-09