Gå direkt till sidans innehåll

Utveckla avtalen

Åtgärd A21. 2.1. 5
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Utveckla markanvisnings- och exploateringsavtalen med ökade krav på hållbarhetsfrågor

Resultat

Ändringarna i plan och bygglagen har inneburit att kommunen inte längre kan ställa särkrav vad gäller tekniska egenskaper på byggnader. Alla särkrav har därför tagits bort i avtalen.
Nytt i avtalen är istället att byggbolagen och kommunen tillsammans ska ta fram ett program för ekologisk hållbarhet för det område som ska byggas.
Programmet ska redovisa:

  • Energiförbrukning för byggnationen
  • Hur material väljs, utgångspunkter och krav
  • Byggprojektets klimatpåverkan på jorden, exempelvis genom fotavtryck
  • Vilka energikällor som väljs
  • Resurseffektivitet, återanvändning av material med mera.
Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-09