Gå direkt till sidans innehåll

Planera med varierat utbud

Åtgärd A21. 2.1. 3
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Planera nya områden med ett varierat utbud av bostäder (blandade upplåtelseformer), service, och arbetsplatser i kollektivtrafiknära lägen samt lokalisera i okritiska lägen utifrån
klimat- och sårbarhetsutredningen

Resultat

Målsättningen är att samhällsplaneringen ska ske på detta sätt. Ibland finns svårigheter. Det kan till exempel handla om att omvandlingsområden oftast inte är kollektivtrafiknära. Det kan även handla om att mark reserveras i planen för livsmedelsbutik, men sedan finns det ingen näringsidkare som vill etablera sig på platsen.

Delansvarig
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-04