Gå direkt till sidans innehåll

Lokalisering av handel

Åtgärd A21. 2.1. 4
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Stödja, utveckla och lokalisera handel så att behovet av resor minimeras

Resultat

Översiktsplanen och handelspolicyn säger att det är viktigt att skapa goda livsmiljöer genom att blanda bostäder, arbetsplatser och service samt genom att komplettera kommunens handelsområden med bostäder, upplevelser och kultur. Kollektivtrafiken är utgångspunkten vid all planering. Placeringen av butiker ska underlätta för de invånare som saknar tillgång till bil eller som av andra skäl har svårt att förflytta sig långa sträckor. Placeringen ska inte vara negativ för miljön.
Inga nya områden för externhandel ska byggas.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-04