Gå direkt till sidans innehåll

Hållbarhetsbedömning i planer

Åtgärd A21. 2.1. 2
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Alla planer och planuppdrag har en hållbarhetsbedömning senast 2010. Som en del av hållbarhetsbedömningen ta fram en manual för miljöbeskrivningar i planer och en mall för
behovsbedömning

Resultat

Den checklista för hållbarhetsbedömning som togs fram 2013-2014 provades på de nya projekten i Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2015. Checklistan har än så länge inte utvärderats.

Den skriftliga utvärderingen om ekologisk kompensation som skulle bli klar under 2015 har inte blivit gjord på grund av andra prioriteringar.

Delansvarig
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-09