Gå direkt till sidans innehåll

Varierat utbud

Delmål A21. 2. 1

Ha ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts
Uppdaterad datum: 2022-02-15