Gå direkt till sidans innehåll

Vidta cykelplanens åtgärder

Åtgärd A21. 1.1. 11
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Styrdokument:

Cykelplan

Vidta cykelplanens åtgärdsförslag (10 miljoner/år i ca 6 år)

Resultat

Under 2015 har följande cykelåtgärder genomförts:

  • Glömstastråket har gjorts klart med gång- och cykelväg mellan Flemingsbergs gård och Katrinebergsvägen
  • Cykelställ har byggts vid busshållplatsen Svartvik
  • Kantstenssänkningar har gjorts på 3 platser
  • Målning av cykelöverfarter vid Stuvsta (bensinstationer)
  • Badstigen har fått ny belysning och beläggning
Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-09