Gå direkt till sidans innehåll

Minskning av växthusgasutsläppen

Indikator A21. 1.1. 1

Minskning av växthusgasutsläppen per invånare jämfört med 1990s nivå

Rad-id Datum Värde (%)

0

1990

0,0

1

2000

-5,0

2

2005

-22

3

2006

-25

4

2007

-31

5

2008

-35

6

2009

-38

7

2010

-37

8

2011

-42

9

2012

-48

10

2013

-55

Kommentar

Målet på 47 procents minskning per invånare till 2020 har uppnåtts.

Utsläppen mäts på sådant som förbränns/produceras i kommunen (produktionsperspektiv). Det vill säga det tas inte hänsyn till el, fjärrvärme, flygresor, varuproduktion med mera som produceras utanför kommunen men som ändå är utsläpp som kan knytas till invånarna. Siffrorna visar inte invånarnas "konsumtion" av energi (konsumtionsperspektivet). Hälften av växthusgasutsläppen (produktionsperspektivet) i kommunen kommer från trafiken. Fördelningen av utsläppen mellan olika verksamheter redovisas i länken nedan.

Koldioxidfotavtrycket redovisar däremot utsläppen utifrån ett konsumtionsperspektiv, och är således heltäckande. Huddinges koldioxidfotavtryck är 10,2 ton/invånare och kan då jämföras med 1,7 ton/invånare enligt produktionsperspektivet. Ytterligare information om koldioxidfotavtrycket, se länk till höger.

Ett genomsnitt av utsläppen enligt produktionsperspektivet var 2013 för Stockholms län 2,2 ton/invånare.

Kontakt
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2017-02-17