Gå direkt till sidans innehåll

Informationskampanjer

Åtgärd A21. 1.1. 13
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Arbeta med informationskampanjer för att främja klimatsmarta resor bland invånare och näringsliv

Resultat

Informationsinsatser genomförs kontinuerligt.
Sedan flera år arbetar kommunen med att förbättra barns skolvägar. Det handlar dels om att få fler att gå, cykla och åka kollektivt till skolan, dels om trafiksäkerhetsåtgärder vid skolorna. De skolor som har ett aktivt säker skolvägsarbete ser att antalet barn som får skjuts till skolan har halverats. Två tredjedelar av barnen åker numera kollektivt, går eller cyklar till skolan.

För att främja cykling erbjuds invånarna till exempel cykelturer och cykelorientering.

Under hösten 2014 och våren 2015 arrangerades cykelkurs för vuxna i Vårby. Kommunen genomförde kursen i samarbete med ABF i Vårby, NTF och Vårby IF. 25 personer deltog i kurserna, samtliga kvinnor. Vid kursens slut hade alla deltagare lärt sig att cykla. Kursen syftade till att få fler att resa på ett hållbart sätt, men kursen gav också positiva hälso- och jämställdhetseffekter. Kurserna fick stor uppmärksamhet i media.

Delansvarig
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Miljönämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-09