Gå direkt till sidans innehåll

Energieffektivisering i befintliga lokaler

Åtgärd A21. 1.1. 19
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Samarbeta med Huge och övriga fastighetsägare om energieffektiviserande åtgärder i befintliga kommunala lokaler

Resultat

Huge fastigheter gör kontinuerligt energikartläggningar för samtliga lokaler och redovisar det för kommunen 1 ggr/år. De arbetar med att informera och påverka hyresgästerna till minskad energianvändning. Under året har Huge fortsatt att göra åtgärder för att effektivisera energianvändningen till exempel installation av LED-belysning, tilläggsisolering av tak och fasader, byte av ventilationssystem, justering av styrsystem, byte av värmeväxlare med mera.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-10