Gå direkt till sidans innehåll

Biogasutvinning för fordonsdrift

Åtgärd A21. 1.1. 10
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Samarbeta med SRV återvinning om hur biogasen från Sofielund kan raffineras till fordonsgas

Resultat

Förbehandlingsanläggningen för biogas på Sofielunds återvinningsanläggning omvandlar matavfall till en så kallad slurry. Slurryn omvandlas sedan till biogas i den nya biogasanläggningen som Scandinavian Biogas och SRV återvinning byggde tillsammans under 2014-2015.
Biogasanläggningen är den första industriella anläggningen för rötning av matavfall i Stockholms län. Anläggningen tar tillvara på energin från en tredjedel av Stockholms läns invånare.
Biogas framställs genom att matavfall omvandlas till biogas och biogödsel. Anläggningen producerar biogas som motsvarar lika mycket drivmedel som 5 000 privatbilister förbrukar i genomsnitt per år.
Biogödslet gör att viktiga näringsämnen återförs till jorden då det används som gödsel i lantbruket.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-09