Gå direkt till sidans innehåll

Utbyggnad av fjärrvärmenätet

Åtgärd A21. 1.5. 2
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Samarbeta med Södertörns fjärrvärme AB (SFAB) och ägarkommunerna för utbyggnad av fjärrvärmenätet och för en effektiv energiproduktion

Resultat

Under året har utbyggnad av fjärrvärme skett till 1456 st nya fastigheter, varav ungefär hälften är småhus. Resten är flerbostadshus, industrilokaler, affärer, kontor med flera.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-10