Gå direkt till sidans innehåll

Fossilfri fjärrvärme

Åtgärd A21. 1.5. 1
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Samarbeta med Söderenergi AB och ägarkommunerna för fossilfri fjärrvärme och en så effektiv energiproduktion som möjligt

Resultat

Skogåsanläggningen beräknas bli fossilfri 2016. Anläggningen består av 4 pannor varav 2 drivs med tallbecksolja, 1 med biogas och den fjärde med olja. Det är den fjärde pannan som ska konverteras senast 2016.

Torven som används som bränsle i Igelstaverket ska fasa ut till år 2020.

Gällande avfallet som bränns och den plast som ingår där, har Söderenergi och ägarkommunerna bestämts att det är bättre att bränna detta avfall eftersom det annars skulle deponeras.

Andelen förnyelsebara bränslen i fjärrvärmen från Söderenergi är cirka 90 procent.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-09