Gå direkt till sidans innehåll

Radon i skolor och förskolor

Indikator A21. 3.1. 1

Andel mätta förskolor och skolor med radonvärden under 200 Bq/m3 luft

Rad-id Radongräns Senaste värdet (%) Datum

0

0-200 Bq/m3

 100

2012

1

över 200 Bq/m3

 0

2012

Kommentar

Alla förskolor och skolor har mätts och åtgärder har vidtagits när värdena överskridits. Alla förskolor och skolor har nu radonhalter under gränsvärdet.

Kontakt
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2017-02-17