Gå direkt till sidans innehåll

Ökad fysisk aktivitet

Åtgärd A21. 3.3. 2
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Arbeta med information och aktiviteter för ökad fysisk aktivitet

Resultat

Förskolor och skolor arbetar kontinuerligt med detta på olika sätt.
Kommunen sköter stigar och leder i naturreservaten och samarbetar med Hjärt Lungföreningen om Hälsans stig.
Kommunen har också ett antal olika idrottsanläggningar, hallar och planer för att främja idrott, lek och friluftsliv.
Ytterligare saker som ordnas årligen är cykelturer, cykelorientering och kartor tas fram för att främja fysisk aktivitet.
Säkra skolvägar är ett kontinuerligt arbete i Huddinge, där syftet är att öka andelen gång-, cykel-, och kollektivtrafikresor till skolorna.
I Huddinges naturområden finns över åtta mil leder. En översyn av dessa har gjorts och en klassning av vilka leder som har en högre tillgänglighet har gjorts.

Delansvarig
  • Förskolenämnden
  • Grundskolenämnden
  • Gymnasienämnden
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Kultur och fritidsnämnden
  • Miljönämnden
  • Socialnämnden
  • Äldreomsorgsnämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-09