Gå direkt till sidans innehåll

Organiskt material - COD

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1. 4. 8

Halten av organiskt material ger upplysningar om förekomsten av syreförbrukande ämnen. Det vill säga organiska ämnen som när de bryts ner konsumerar syre. Därmed fås en uppfattning om risken för låga syrgashalter mellan provtagningarna. Mätning av COD (Chemical Oxygen Demand = kemisk syreförbrukning) och TOC (Total Organic Carbon = totalt organiskt kol) ger ett mått på syretärande ämnen.

Organiskt material (COD) i ytvattnet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Gömmaren

1993

26

1

Gömmaren

1994

15,3

2

Gömmaren

1995

8,3

3

Gömmaren

1997

8,1

4

Gömmaren

1999

8

5

Gömmaren

2000

8

6

Gömmaren

2001

8,3

7

Gömmaren

2002

8,7

8

Gömmaren

2004

8

9

Gömmaren

2005

9

10

Gömmaren

2007

8,9

11

Gömmaren

2008

9,9

12

Holmträsket

1997

6,9

13

Holmträsket

1999

7,5

14

Holmträsket

2000

8,5

15

Holmträsket

2001

9,4

16

Holmträsket

2002

8,7

17

Holmträsket

2003

8,3

18

Holmträsket

2004

8,3

19

Kvarnsjön i Gladö

1995

11,7

20

Kvarnsjön i Gladö

1996

11

21

Kvarnsjön i Gladö

1997

10,5

22

Kvarnsjön i Gladö

1998

9,5

23

Kvarnsjön i Gladö

1999

10,8

24

Kvarnsjön i Gladö

2000

11,3

25

Kvarnsjön i Gladö

2001

12,7

26

Kvarnsjön i Gladö

2003

11,7

27

Kvarnsjön i Gladö

2004

11,3

28

Kvarnsjön i Gladö

2005

10,3

29

Kvarnsjön i Gladö

2006

10,7

30

Kvarnsjön i Gladö

2007

11

31

Kvarnsjön i Gladö

2008

11

32

Kvarnsjön i Gladö

2009

11

33

Kvarnsjön i Lissma

1995

17

34

Kvarnsjön i Lissma

1997

21

35

Kvarnsjön i Lissma

1999

28

36

Kvarnsjön i Lissma

2000

36

37

Kvarnsjön i Lissma

2001

35

38

Kvarnsjön i Lissma

2002

29

39

Kvarnsjön i Lissma

2003

22

40

Kvarnsjön i Lissma

2004

23

41

Kvarnsjön i Lissma

2005

22

42

Kvarnsjön i Lissma

2006

23

43

Kvarnsjön i Lissma

2007

24

44

Kvarnsjön i Lissma

2008

25

45

Kärrsjön

1995

24

46

Kärrsjön

1997

25

47

Kärrsjön

1999

24

48

Kärrsjön

2000

24

49

Kärrsjön

2001

25

50

Kärrsjön

2003

26

51

Kärrsjön

2004

25

52

Lissmasjön

2002

14

53

Lissmasjön

2003

12

54

Lissmasjön

2004

13

55

Lissmasjön

2005

14

56

Mörtsjön

1997

16,3

57

Mörtsjön

1998

15,7

58

Mörtsjön

2000

13

59

Mörtsjön

2001

11

60

Mörtsjön

2002

10,3

61

Mörtsjön

2003

14,3

62

Mörtsjön

2004

13,4

63

Orlången - Flemingsbergsviken

1996

12,7

64

Orlången - Flemingsbergsviken

1997

10,7

65

Orlången - Flemingsbergsviken

1998

9,5

66

Orlången - Flemingsbergsviken

1999

11,8

67

Orlången - Flemingsbergsviken

2000

12,5

68

Orlången - Flemingsbergsviken

2001

12,6

69

Orlången - Flemingsbergsviken

2002

9,4

70

Orlången - Flemingsbergsviken

2003

9,2

71

Orlången - Flemingsbergsviken

2004

8,7

72

Orlången - Flemingsbergsviken

2005

8,3

73

Orlången - Flemingsbergsviken

2006

8,5

74

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

8,9

75

Orlången - Flemingsbergsviken

2008

9,3

76

Orlången - Sundby

1993

10

77

Orlången - Sundby

1994

10,7

78

Orlången - Sundby

1995

10,7

79

Orlången - Sundby

1996

11

80

Orlången - Sundby

1997

9,5

81

Orlången - Sundby

1998

9

82

Orlången - Sundby

1999

7,4

83

Orlången - Sundby

2000

8

84

Orlången - Sundby

2001

8,1

85

Orlången - Sundby

2002

8,9

86

Orlången - Sundby

2003

8,3

87

Orlången - Sundby

2004

7,8

88

Orlången - Sundby

2005

7,6

89

Orlången - Sundby

2006

8,2

90

Orlången - Sundby

2007

8,3

91

Orlången - Sundby

2008

8,6

92

Orlången - Vidja

1991

9,1

93

Orlången - Vidja

1992

8,9

94

Orlången - Vidja

1993

9,6

95

Orlången - Vidja

1994

9,6

96

Orlången - Vidja

1995

10

97

Orlången - Vidja

1996

10

98

Orlången - Vidja

1997

9,1

99

Orlången - Vidja

1998

8,6

100

Orlången - Vidja

1999

7,3

101

Orlången - Vidja

2000

5,9

102

Orlången - Vidja

2001

6,2

103

Orlången - Vidja

2002

7,3

104

Orlången - Vidja

2003

8,7

105

Orlången - Vidja

2004

8,2

106

Orlången - Vidja

2005

8

107

Orlången - Vidja

2006

8,2

108

Orlången - Vidja

2007

8,1

109

Orlången - Vidja

2008

7,9

110

Rudträsket

2003

30

111

Rudträsket

2004

21

112

Trehörningen i Sjödalen

1995

12

113

Trehörningen i Sjödalen

1996

12,7

114

Trehörningen i Sjödalen

1997

10,5

115

Trehörningen i Sjödalen

1999

9

116

Trehörningen i Sjödalen

2000

8,6

117

Trehörningen i Sjödalen

2001

9,2

118

Trehörningen i Sjödalen

2002

10

119

Trehörningen i Sjödalen

2003

10,3

120

Trehörningen i Sjödalen

2004

11

121

Trehörningen i Sjödalen

2005

9,7

122

Trehörningen i Sjödalen

2006

9

123

Trehörningen i Sjödalen

2007

8,7

124

Trehörningen i Sjödalen

2008

9,7

125

Trylen

2002

23

126

Trylen

2003

26

127

Ådran

2002

10

128

Ådran

2003

9,7

129

Ådran

2004

10,4

130

Ådran

2005

12

131

Ådran

2006

16,3

132

Ådran

2007

16

133

Ådran

2008

15,3

134

Ågestasjön

1995

11

135

Ågestasjön

1997

10

136

Ågestasjön

1999

9

137

Ågestasjön

2000

9

138

Ågestasjön

2001

9

139

Ågestasjön

2002

12

140

Ågestasjön

2003

13

141

Ågestasjön

2004

12,8

142

Ågestasjön

2005

10,8

143

Ågestasjön

2006

9,7

144

Ågestasjön

2007

10,2

145

Ågestasjön

2008

10,2

Uppdaterad datum: 2023-07-04