Gå direkt till sidans innehåll

Orlången

Drönarbild över Orlången
Foto: Richard Vestin
Huvudområde SJ1. 15

Orlången ligger mitt i Huddinge kommun, i hjärtat av Orlångens naturreservat. Sjön ligger i ett vackert böljande odlingslandskap och är ett givet utflyktsmål. Orlången är den näststörsta sjön i Tyresåns sjösystem. Den är också den nästmest övergödda sjön inom Tyresån och dess näringsrika vatten påverkar alla sjöar nedströms.

Orlången är en sådan större sjö som räknas som en så kallad vattenförekomst och den omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Miljökvalitetsnormerna innebär att sjön ska nå god vattenstatus år 2033. För att uppnå detta behöver näringshalterna i sjön mer än halveras!

Här kan du vara med och följa hur våra sjöar mår!

Fysikalisk-kemiska faktorer

Uppdaterad datum: 2024-02-13