Gå direkt till sidans innehåll

Gömmaren

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Huvudområde SJ1. 4

Gömmaren är en näringsfattig och förhållandevis klar skogssjö som ligger mitt i Gömmarens naturreservat. Med ett siktdjup på 2-2,5 meter är den en av Huddinges klarare sjöar. Sjöns utlopp sker österut via Gömmarbäcken/Fullerstaån. Vattnet rinner vidare förbi Källbrinksdammen och Kyrkdammen, genom en kulvert under Huddinge centrum och vidare till sjön Trehörningen i Sjödalen. Gömmaren ligger högst upp i sin gren av Tyresåns sjösystem.

Fysikalisk-kemiska faktorer

Uppdaterad datum: 2024-02-16