Gå direkt till sidans innehåll

Lissmasjön

Lissmasjön
Huvudområde SJ1. 9

Lissmasjön är en grund och näringsrik fågelsjö omgiven av betesmarker. Vass kantar sjön utanför den välbetade strandmaden och säv förekommer i större delen av sjön. Lissmasjön ingår i Tyresåns sjösystem och rinner via Lissmaån ut i sjön Drevviken. Uppströms Lissmasjön ligger flera näringsfattiga sjöar: Ådran, Rudträsket, Trehörningen i Hanveden samt Ormputten. Lissmasjön med omgivningar är naturreservat.

I Lissmasjön görs provtagningar endast en gång vart tredje år från och med 2022. Det innebär att inga värden därefter är rullande treårsmedelvärden utan istället presenteras resultatet av provtagningen i augusti vart tredje år.

Fysikalisk-kemiska faktorer

Uppdaterad datum: 2024-02-16