Gå direkt till sidans innehåll

Lissmasjön

Lissmasjön
Huvudområde SJ1.9

Lissmasjön är en grund och näringsrik fågelsjö omgiven av betesmarker. Vass kantar sjön utanför den välbetade strandmaden och säv förekommer i större delen av sjön. Lissmasjön ingår i Tyresåns sjösystem och rinner via Lissmaån ut i sjön Drevviken. Uppströms Lissmasjön ligger flera näringsfattiga sjöar: Ådran, Rudträsket, Trehörningen i Hanveden samt Ormputten. Lissmasjön med omgivningar är naturreservat.

Rad-id Titel Kategori År Utgivare

Dokument

3

Rapport om Lissmaån inkl bilagor (2017) (59,8 MB)

Dokument

2017

Norconsult

Åtgärder

4

Åtgärdsprogram för Tyresån 2016-2021 (5,28 MB)

Åtgärder

2016

Tyresåns vattenvårdsförbund

Uppdaterad datum: 2023-07-04