Gå direkt till sidans innehåll

Långsjön i Segeltorp

Parkbänk vid Långsjön
Huvudområde SJ1. 11

Långsjön i Segeltorp delas av Stockholms stad och Huddinge kommun. Sjön omges helt av bebyggelse, som domineras av villaområden. Långsjöns utlopp ligger i sjöns nordvästra spets, varifrån vattnet går till Mälaren vid Vårby. Avrinningen sker via ett delvis öppet vattendrag genom Segeltorp och Kungens kurva. Sträckan från Kungens Kurva till Mälaren går idag i en ledning, men tidigare rann Långsjöns vatten fram i Vårbybäcken/Sätraån. Vattennivåerna i Långsjön regleras vid utloppet.

Provtagningarna av Långsjön sköts av Stockholm Vatten AB och redovisas i Stockholms Miljöbarometer, se nedan. Provtagningspunkten ligger mitt i sjön, utanför Tranvägen.

Läs mer på Stockholms miljöbarometer

Uppdaterad datum: 2023-12-07