Gå direkt till sidans innehåll

Rudträsket

Huvudområde SJ1. 21

Rudträsket är en liten, grund och näringsfattig skogssjö av brunvattentyp som omges av mager tallhällmark och myrmarker. Rudträsket ligger först i sin gren av Tyresåns sjösystem och rinner via en bäck ned till Ådran.

Rudträsket hör till de äldsta sjöarna i länet. Den ligger på 62 meters höjd över havet och avsnördes till egen sjö för cirka 8000 år sedan. Tillsammans med Ådran har Rudträsket fått internationell uppmärksamhet som studieobjekt för kvartärgeologisk forskning. Sjön har även undersökts ur hydrologisk synpunkt sedan 1950-talet och är därför en viktig referenssjö.

Fysikalisk-kemiska faktorer

Uppdaterad datum: 2024-02-16