Gå direkt till sidans innehåll

Trehörningen i Sjödalen

Spegelblank sjö
Foto: Johanna Pettersson
Huvudområde SJ1. 23

Trehörningen ligger centralt intill Huddinges tätortskärna. Större delen av tillrinningsområdet består av bebyggelse, bland annat av Huddinge centrum, Utsälje, Källbrink, Fullersta, Stuvsta, Balingsnäs och Högmora. Sjöns totala avrinningsområde sträcker sig upp runt sjön Gömmaren. Trehörningen är Huddinges näringsrikaste och mest övergödda sjö. Den är också den näringsrikaste sjön inom Tyresåns sjösystem och påverkar därmed vattendrag och sjöar nedströms, bland andra Ågestasjön, Magelungen och Drevviken. Trehörningens näringshalter behöver mer än halveras!

Här kan du vara med och följa hur våra sjöar mår!

Fysikalisk-kemiska faktorer

Uppdaterad datum: 2024-02-16