Gå direkt till sidans innehåll

Trylen

Näckrosor på sjön Trylen
Huvudområde SJ1. 24

Trylen är en liten skogstjärn av brunvattentyp på gränsen mot Haninge kommun. Sjön omges av enbart myrmark och mager tallhällmark och är därför näringsfattig. Trylen rinner diffust via våtmarker ned till Lissmaån och vidare till Drevviken. Sjön ligger högst upp i sin gren av Tyresåns sjösystem.

I Trylen görs provtagningar endast en gång vart tredje år från och med 2022. Det innebär att inga värden därefter är rullande treårsmedelvärden utan istället presenteras resultatet av provtagningen i augusti vart tredje år.

Fysikalisk-kemiska faktorer

Uppdaterad datum: 2024-02-13