Gå direkt till sidans innehåll

Organiskt material - COD

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1. 4. 8

Halten av organiskt material ger upplysningar om förekomsten av syreförbrukande ämnen. Det vill säga organiska ämnen som när de bryts ner konsumerar syre. Därmed fås en uppfattning om risken för låga syrgashalter mellan provtagningarna. Mätning av COD (Chemical Oxygen Demand = kemisk syreförbrukning) och TOC (Total Organic Carbon = totalt organiskt kol) ger ett mått på syretärande ämnen.

Organiskt material (COD) i ytvattnet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Uppdaterad datum: 2023-07-04