Gå direkt till sidans innehåll

Organiskt material - COD

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1. 4. 8

Halten av organiskt material ger upplysningar om förekomsten av syreförbrukande ämnen. Det vill säga organiska ämnen som när de bryts ner konsumerar syre. Därmed fås en uppfattning om risken för låga syrgashalter mellan provtagningarna. Mätning av COD (Chemical Oxygen Demand = kemisk syreförbrukning) och TOC (Total Organic Carbon = totalt organiskt kol) ger ett mått på syretärande ämnen.

Organiskt material (COD) i ytvattnet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Sjöar Senaste värdet (mg/l) Datum

0

Trylen

 26

2003

1

Kvarnsjön i Lissma

 25

2008

2

Kärrsjön

 25

2004

3

Rudträsket

 21

2004

4

Ådran

 15,3

2008

5

Lissmasjön

 14

2005

6

Mörtsjön

 13,4

2004

7

Kvarnsjön i Gladö

 11

2009

8

Ågestasjön

 10,2

2008

9

Gömmaren

 9,9

2008

10

Trehörningen i Sjödalen

 9,7

2008

11

Orlången - Flemingsbergsviken

 9,3

2008

12

Orlången - Sundby

 8,6

2008

13

Holmträsket

 8,3

2004

14

Orlången - Vidja

 7,9

2008

Uppdaterad datum: 2023-07-04