Gå direkt till sidans innehåll

Undanta skogsmark från skogsbruk

Åtgärd A21.6.4.2
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Helt undanta från skogsbruk skyddsvärd produktiv skogsmark med höga naturvärden samt de av Skogsstyrelsen utpekade nyckelbiotoperna bland annat i Orlångens naturreservat senast 2010

Resultat

Under 2015 har ingen ytterligare skog skyddats som naturreservat.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-04